Ansökan

Fr.o.m. 2014 skall ansökan lämnas elektroniskt i enlighet med anvisningar som följer. Innan du påbörjar din ansökan genom att klicka på länken nedan är det viktigt att du läst instruktionerna. Förslagsvis kan du skriva ut och ha dem tillgängliga när du fyller i ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan medför att ansökan lämnas utan avseende.

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 oktober kl. 23.59. Ansökningsperioden är öppen mellan 15 september kl. 00.01 och 15 oktober kl. 23:59.

Beslut meddelas under december månad.

RAPPORT

En kortfattad (en A4 sida, ej särtryck) rapport för anslagets användning och uppnådda resultat skall inges i det elektroniska systemet.

OBS! Du som tänker söka fortsatt anslag bifogar din rapport tillsammans med din nya ansökan.